Det här är Skolkontakt!

Skolkontakt erbjuder lärare på lågstadiet en möjlighet att låta eleverna knyta vänskapsband över regiongränserna i det svenska Finland och stärka den språkliga och kulturella identiteten och samhörigheten hos barnen.

En Skolkontakt går ut på att två klasser i olika regioner i Svenskfinland skapar en kontakt som leder till ett möte på endera klassens hemort. Under mötet, som innefattar 1-2 övernattningar, spenderar klasserna tiden tillsammans med gemensamma aktiviteter.

Naturliga kontaktytor för att skapa en Skolkontakt är två lärarvänner som bor i olika regioner, eller t.ex. en elevs gamla hemort.

Skolkontakt står för resekostnaderna och matpeng för den resande klassen, inklusive lärare och föräldrar som deltar i resan. Projektet finansieras av Svenska Kulturfonden och koordineras av Förbundet Hem och Skola.

Läs mer på Skolkontakts egen webbsida som finns på Förbundet Hem och Skolas webbplats.

Du kan också kontakta
Heidi Lithén
skolkontakt@hemochskola.fi
09-5657770/050 5146323

Följ med på äventyret och tipsa också dina kompisar om bloggen!