Pyttis svenska skola ligger i startgroparna

Eleverna i åk 3-4 i Pyttis svenska skola har brevväxlat med Norra Vallgrund skolas elever hela terminen,
och nu 11-13.5 bär det iväg.  – från Pyttis i Kymmenedalen till Replot i Österbotten.

Vi hoppas att det ska bli en lärorik resa och att vänskapsband ska knytas för framtiden!

Posted in #Skolkontakt.

Följ med på äventyret och tipsa också dina kompisar om bloggen!