Kyrkoby skola – ivriga elever

Kyrkoby skolas elever i klass 3-4 förbereder sig mentalt inför resan till Lemland. Frågorna haglar in så gott som alla dagar och spänningen stiger.

Posted in #Skolkontakt.

Följ med på äventyret och tipsa också dina kompisar om bloggen!